• vihannekset_iso.jpg

 

AJANKOHTAISTA                     (Lue menneistä tapahtumista: Tapahtumat)

 

Greta Thunbergin puhe ilmastokriisistä: Austrian World Summit 28.5.2019 R20, Brilliant Minds -konferenssilla Tukholmassa 13.6.2019 ja Pariisissa 23.7.2019.


Lauantaina 31.8. juhlitaan SUOMEN LUONNON PÄIVÄ!

Lue lisää!


EKOVELKAPÖYTÄ ESILLÄ SALON PÄÄKIRJASTOSSA 15.9. SAAKKA

Ekovelkamme on huikea. Kulutamme luonnonvaroja yli maapallon kantokyvyn. Ihmiskunta elää niin kuin olisi 1,75 maapalloa käytettävissä, mutta oikeasti meillä on vain tämä yksi planeetta! Jokainen päivä on ylikulutuspäivä. Globaali ylikulutuspäivä oli tänä vuonna jo 29.7.

Tervetuloa tutustumaan TaKoPajan Ekovelkapöytään Salon pääkirjastoon! Olemme kerännet ajankohtaista aineistoa liittyen luonnon ja yhteiskuntien tilanteeseen sekä erilaisiin ratkaisutapoihin. Esillä mm. kirjoja uusista talouden malleista, metsästä, arjen valinnoista jne.

Katso TaKoPajan suosittelemaa kirjallisuutta

Lue lisää maailman ylikulutuspäivästä YLE:n Uutisista ja WWF Suomen sivuilta!

EARTH OVERSHOOT DAY 2019 & Global Footprint Network

Katso myös Elokapinan Die-in Salossa 25.7.2019 liittyen ylikulutukseen, lajikatoon, metsäkatoon, eko- ja ilmastokriisiin jne. Lisätietoja: Facebook 
Ylikulutus (ja ylituotanto) on johtanut mm. ilmastokriisiin, luonnon monimuotoisuuden köyhtymiseen ja kiihtyvään lajikatoon (Yle-uutiset 19.7.2019), merten saastumiseen, muovi - ja muihin jäteongelmiin, sosiaalisesti ja ekologisesti kestämättömiin alkutuotanto-olosuhteisiin, maankaappauksiin ja ylikalastukseen, epätasa-arvoon, pakolaisuuteen ja levottomuuksiin jne.  Vielä ehtii tehdä tarvittavia muutoksia, jotta tulevaisuus olisi turvallinen. 

EKOMUOTINÄYTÖS Taiteiden Yässä 5.9. klo 18 ja 20

Arvosta vaatteesi! Samalla teet eko- ja ilmastotekoja.

LISÄTIETOJA: Ilmastoviisas Salo -ryhmä


Ratkaisuja ylikulutukseen ja muihin kohtuuttomuuksiin
 
Ke 11.9. klo 17:15 pääkirjaston lehtialueella
TaKoPajan ja Salon pääkirjaston kirjailijavieraana 
tietokirjailija, Siemenpuu-säätiön pj. Marko Ulvila
 
Voiko hyvinvointi perustua muihin malleihin kuin pakolliseen jatkuvaan talouskasvuun? Miten talousajattelun tulisi muuttua, jotta ilmasto, ympäristö ja luonnonvarat säästyisivät ja tulevaisuus olisi turvallinen?
 
Tervetuloa mukaan oppimaan ja keskustelemaan!
 
Tervetuloa myös iltateelle Villiin! Kirjastohetken jälkeen siirrymme kulttuuritalo Villiin (Vähäsillankatu 9), jossa voimme jatkaa keskustelua iltateen lomassa. Iltateen tarjoaa TaKoPaja.
 

Talous kasvun jälkeen

Siemenpuu-säätiö


Tehdään suunnanmuutos - siirretään ylikulutuspäivä!

Vuonna 2017 yli kolmenkymmenen ryhmän ja yhdistyksen muodostama kohtuusverkoston haaste ylikulutuspäivän siirtämiseksi on uusittu. Lue haaste vuodelta 2017 tästä! Päivitetty versio löytyy Suomen kohtuusliikkeen sivuilta.

Omställningsrörelsen i Finland hänvisar till utmaningen från år 2017 om att flytta den ekologiska skuldens dag. Den uppdaterade svenska texten finns på Kohtuusliikes sidor. Se även Hufvudstadsbladet 28.7.2019

Avaa TaKoPajan vuonna 2018 laatimat ILMASTON YSTÄVÄN VINKIT!!! Aiheina 1. Ruoka, 2. Kulutus, kierrätys ja lajittelu, 3. Liikkuminen, 4. Asuminen ja 5. Työ ja vapaa-aika.

Sitran johtajan Mari Pantsarin "Toimivia lääkkeitä todelliseen tautiin" -vieraskolumnin voit lukea tästä (Maaseudun Tulevaisuus 7.8.2019)


#GlobalWeekForFuture vietetään 20.-27.9.

Salossa kokoonnumme kaupungintalon edustalla kahtena perjantaina "istumaan Gretan kanssa": siis tervetuloa mukaan pe 20.9. ja pe 27.9. klo 10-12. Yhdessä tuemme näin päättäjiä ilmastokriisin hillinnässä. Haastamme myös kaikkia työpaikkoja ja muita yhteisöjä pohtimaan oman ilmastotyön edistämistä, esim. Sitran vinkkien mukaisesti.

Lue lisää Sitran vinkeistä: 8+1 tapaa osallistua ilmastolakkoon

Lisätietoja maailmanlaajuisesta ilmastolakosta:

EARTH STRIKE SUOMI, Facebook

GLOBAL CLIMATE STRIKE: Video


TaKoPaja suuntaa lokakuussa Kolille! Tule mukaan!

TaKoPajan esikuva ja inspiraation lähde Kohtuus Vaarassa -liike juhlii pyöreitä: 10 vuotta kohtuuden kulttuurin maaperän valmistamista.

 

Kohtuus vaarassa 7 -tapahtuma 11.-13.10.2019 Joensuu ja Koli

 
To 10.10. klo 18 metsäjuhla ja Kohtuus vaarassa -liikkeen 10v-juhla Konservatoriolla. Paljon esiintyjiä. Katso koko mahtava ohjelma!

TaKoPaja on koonnut linkkejä liittyen siihen, mistä ilmasto- ja biodiversiteettikriisissä on kysymys ja miten jokainen voi toimia kriisin lievittämiseksi ja turvallisen tulevaisuuden rakentamiseksi. Tule mukaan tiedostamaan ja toimimaansmile Siirry linkkeihin tästä!


TaKoPaja tukee Greta Thunbergin ja maailman nuorten ilmastolakkoa

Tuemme Greta Thunbergin ja maailman nuorten vaatimusta siitä, että kaikki päättäjät sekä media käsittelevät ilmastokriisiä akuuttina kriisinä. Ilmaston lämpeneminen on nopeasti rajattava 1,5 asteeseen, jotta tulevaisuus olisi yhteiskunnille elinkelpoinen.

Katso musiikkivideo We don´t have time
Lue lisää: FridaysForFuture

#FridaysForFuture #GretaThunberg #backagreta #NytOnPakko


Kohtuusliikkeen aktiivit työstivät Mahatma Gandhin syntymäpäivän kunniaksi kymmenen kohtuullista ilmastovaatimusta 2.10.2018.


Kymmenen kohtuullista ilmastovaatimusta

1. Hiilen, öljyn, kaasun ja turpeen jättäminen maahan on selkein ja tehokkain tapa torjua haitallista ilmastonmuutosta.

2. Fossiilisia polttoaineita tuottavien ja runsaasti käyttävien yritysten ja niiden etujärjestöjen osallistumista ilmastoon vaikuttavaan yhteiskunnalliseen päätöksentekoon on rajoitettava.

3. Kaikilla tulee olla mahdollisuus irtautua ilmastoa vahingoittavasta palkkatyöstä tarjoamalla kaikille perustulo ja tukea työajan lyhentämiseen, uudelleenkoulutukseen ja omavaraistuotantoon.

4. Ylikulutusta täytyy alkaa rajoittaa asettamalla tuloille katto progressiivisen verotuksen avulla ja sääntelemällä ympäristöä vahingoittavaan toimintaan yllyttävää mainontaa.

5. Yhteistyössä maanviljelijöiden kanssa on siirryttävä agroekologian ja ilmastokestävyyden periaatteiden mukaiseen kasvispainotteiseen maatalouspolitiikkaan ja ruokajärjestelmään.

6. Avohakkuista pidättäytyminen, joutomaiden metsittäminen ja ojitettujen soiden ennallistaminen yhteistyössä metsänomistajien kanssa antavat puille, pensaille ja turpeelle mahdollisuuden kasvaa ja tasapainottaa ilmastoa.

7. Turvallisuuspolitiikan painopiste tulee siirtää ilmastonmuutoksen torjuntaan ja voimavaroja siirtää mittavasti puolustusmenoista ilmastotoimiin.

8. Fossiilista energiaa runsaasti hyödyntäneiden yritysten ja valtioiden tulee korvata köyhien maiden ja kansanosien kärsimiä äärimmäisten sääilmiöiden aiheuttamia vahinkoja, tukea sopeutumista muuttuviin oloihin tai mahdollistaa pääsy turvaan.

9. Ilmastonsuojeluunkin liittyvän teknologian käyttöönotossa täytyy noudattaa varovaisuusperiaatetta ja teknologiset ratkaisumallit voivat toimia vain osana muuta yhteiskunnallista muutosta.

10. Hitaampaa väestönkehitystä voidaan edistää takaamalla kaikille asuinpaikasta tai sukupuolesta riippumatta mm. pääsy kouluun, riittävä toimeentulo, tarpeelliset terveyspalvelut ja itsemääräämisoikeus.

 

Tio rimliga klimatkrav

1. Att lämna kolen, oljan, gasen och torven i jorden är det säkraste och mest effektiva sättet att motverka en skadlig klimatförändring.

2. Företag som producerar fossila bränslen och företag samt intresseorganisationer som använder rikligt med fossila bränslen bör ha endast begränsad rätt att delta i sådant politiskt beslutsfattande som inverkar på klimatet.

3. Att lösgöra sig från lönearbete som skadar klimatet bör vara möjligt för alla människor på så sätt att alla erbjuds basinkomst, stöd för förkortad arbetstid, omskolning och självförsörjning.

4. Överkonsumtionen bör begränsas genom införande av inkomsttak med hjälp av progressiv beskattning samt genom reglering av reklam för produkter som skadar miljön.

5. Det är nödvändigt att i samarbete med jordbrukarna övergå till en i huvudsak växtbaserad jordbrukspolitik och ett matförsörjningssystem som följer agroekologiska principer och är hållbart för klimatet.

6. Genom samarbete med skogsägare är det möjligt att avstå från kalhyggen, plantera skog på icke odlingsbar mark och återställa dikade kärr så att träd, buskar och torvmarker kan växa och balansera upp klimatet.

7. Tyngdpunkten inom säkerhetspolitiken bör förflyttas till bekämpningen av klimatförändringen och avsevärda resurser bör flyttas från försvarsutgifterna till klimatåtgärderna.

8. Företag och stater som använt rikligt med fossil energi bör ersätta fattiga länder och befolkningsgrupper som lidit till följd av extrema väderleksförhållanden samt stöda deras anpassning till de förändrade omständigheterna eller hjälpa dem att försätta sig i trygghet.

9. Klimatrelaterad ny teknologi bör införas med iakttagande av försiktighetsprincipen och teknologiska lösningar skall tillämpas endast som en del av den övriga samhällsförändringen.

10. En långsammare befolkningsutveckling kan främjas genom att alla människor oberoende av boningsort och kön garanteras bl.a. möjlighet till skolgång, tillräcklig utkomst, nödvändig hälsovårdsservice och självbestämmanderätt.

Suomen kohtuusliike


Haluamme, että Salosta tulee fossiiliton ja resurssiviisas kaupunki!

Takopajasta on lähtöisin Ilmastoviisas Salo -ryhmä (entinen Hiilivapaa Salo-ryhmä). Miten kunnasta tehdään hiilineutraali, fossiilivapaa ja resurssiviisas? Aktiivista ja sitoutunutta muutostyötä tapahtuu jo monella paikkakunnalla ympäri Suomen. Lue ja opi HINKU-foorumista ja FISU-verkostosta!

Neljä skenaariota Salon kaupungin tulevaisuudesta ja aineenvaihdunnasta

TaKoPajan Heta Seppälän diplomityön voit avata tästä linkistä: Urbaaninen metabolismi

Vuoden 2018 Lappset-palkinnon saa maisema-arkkitehti Heta Seppälä.


HUOM! MYYNNISSÄ TAKOPAJAN TILAISUUKSISSA:

TaKoPajan talkookäännöstoimesta ruotsalaisen tietokirjailijan ja toimittajan David Jonstadin Sivilisaation loppu-kirja (Kollaps). Lue arvostelu


LYHYESTI MEISTÄ:

Salon TasausKohtuusPaja (TaKoPaja) on vapaa sitoutumaton kansalaisryhmä, joka on toiminut Salon kaupungin alueella vuodesta 2010.

Järjestämme avoimia paja-iltoja, usein jonkun tietyn aiheen ympärillä. Kysymme yhdessä, miten me voimme jakaa maailman luonnonresurssit tasan, miten me kannamme vastuuta tulevien sukupolvien elinolosuhteista sekä miten me voimme elää kohtuullista elämää ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävästi tässä ajassa. Jaamme tietoa keskenämme (Linkit). Tavoitteenamme on konkreettinen tekeminen ("takominen") sekä omassa elämässämme että yhteisöllisesti, paikallisesti ja globaalieettisesti ("Think global, act local")

Ekologia ja ekonomia kuuluvat yhteen. Talouskeskeisyydestä on siirryttävä elämänkeskeisyyteen! Haluamme olla aktiivisia kansalaisyhteiskunnan jäseniä ja luoda edellytyksiä konkreettisille toimille sellaisen yhteiskunnan rakentamiseksi, jossa olemme ensisijaisesti ihmisiä, lähimmäisiä ja kansalaisia, emme kuluttajia!

Tärkeä osa toimintaamme on ollut myös halu herättää julkista keskustelua ja vaikuttaa ympäröivään yhteiskuntaan järjestämällä erilaisia tilaisuuksia suuremmalle yleisölle (Tapahtumat). Haluamme rakentavassa hengessä luoda yhteyksiä tavallisten kansalaisten sekä tutkijoiden, eri alojen asiantuntijoiden sekä Suomen kohtuusverkoston ja Degrowth-liikkeen aktivistien kesken.

TaKoPajasta lähtöisin ovat myös Ilmastoviisas Salo - ryhmä sekä kansalaisten valtakunnallinen #meidänmetsämme - kannanotto. Ilmastoviisas Salo -kansalaisryhmä tiedottaa myös Facebookissa ja Twitterissä @IlmastoSalo  

Yhdessä ja yhteisönä on hauskempaa oppia uutta, kääntää päätä ja kumota mieltä!

Ole se muutos, jonka toivot maailmassa tapahtuvan!

- Gandhi

TaKoPaja verkar på finska i Salo, men ingår som tvåspråkig grupp i Nätverket för rättvis omställning Finland som är ett fritt och brett nätverk för olika (svensk- eller tvåspråkiga) lokala rörelser i Finland som strävar efter en rättvis omställning.

Salon TasausKohtuusPaja yhtyy 10 kohtuulliseen vaatimukseen:

Kymmenen kohtuullista vaatimusta

 1. Elämäntavan syvällinen muutos on välttämätön. Pelkkä teknologia ei pelasta.
 2. Tarvitaan yhteisiä sitovia rajoituksia kulutukseen. Tulevien sukupolvien pöydästä syöminen on lopetettava.
 3. Energian käytön vähentäminen on ainoa mahdollisuus vastata riittävän nopeasti ilmastokriisin haasteeseen. Kulutusta on supistettava oikeudenmukaisesti ja hallitusti.
 4. Ydinenergian ja uraanikaivosten tilalle kotimainen, hajautettu ja uusiutuva energiantuotanto.
 5. Mainontaa on rajoitettava. Se luo keinotekoisia tarpeita.
 6. Paikallisen tiedon tuhoaminen on lopetettava. Kokemusperäistä viisautta tarvitaan ekologisesti kriisiytyvässä maailmassa.
 7. Luonnonvarojen kuluttamista on verotettava progressiivisesti.
 8. Asevarustelu on lopetettava. Se vie ihmiskunnalta voimavarat ilmastokriisin torjunnasta.
 9. Rajallisella maapallolla on luovuttava tavoittelemasta jatkuvaa kasvua.
 10. Kohtuus arvoonsa. Se on vapautta kulutusriippuvuuksista.

Tio rimliga krav

 1. En djupgående förändring av livsstilen är nödvändig. Teknologin allena kan inte rädda oss.
 2. Det behövs gemensamma, bindande begränsningar av konsumtionen. Vi måste sluta äta från kommande generationers bord.
 3. En minskning av energiförbrukningen är vår enda möjlighet att tillräckligt snabbt reagera på klimatkrisens utmaning. Konsumtionen bör minskas rättvist och kontrollerat.
 4. Inhemsk, decentraliserad och förnybar energiproduktion behöver utvecklas istället för kärnenergi och urangruvor.
 5. Reklamen bör begränsas. Den skapar konstgjorda behov.
 6. Utplånandet av lokal kunskap bör stoppas. Erfarenhetsbaserad visdom behövs i vår värld som befinner sig i ekologisk kris.
 7. Förbrukning av naturresurser bör beskattas progressivt.
 8. Den militära upprustningen bör upphöra. Den stjäl kraftresurser som mänskligheten behöver för att bekämpa klimatkrisen.
 9. På vårt begränsade jordklot måste vi sluta eftersträva ständig tillväxt.
 10. Rimlighet till heders. Den frigör oss från konsumtionsberoende.

(lainattu Kohtuus Vaarassa-sivuilta)

Tervetuloa mukaan toimintaamme!


Avaamalla TaKoPajan linkkejä löytyy vihjeitä siitä, mitä jokainen ihminen voi arjessaan tehdä ilmastonmuutoksen hidastamiseksi ja solidaarisen elämäntavan edistämiseksi.

TaKoPajan suosittelemaa kirjallisuutta

Salon Seudun Ruokarengas REKO löytyy Facebookista!

Selkeän ilmastoteon voit helposti tehdä vaihtamalla luotettavaan ekoenergiaan osoitteessa http://www.ekoenergy.org/fi/