• vihannekset_iso.jpg

 

AJANKOHTAISTA

 

Vaatevallankumous 24.-30.4.2017

Pue vaate nurinpäin, lue lisää ja osallistu kampanjaan: Kuka teki vaatteeni? 


Suomalaiset kuluttivat jo 3.4. osansa vuoden 2017 luonnonvaroista

"Tuoreen laskelman mukaan suomalaisten ylikulutuspäivä oli jo maanantaina 3. huhtikuuta. Kulutimme siis vain hieman reilussa kolmessa kuukaudessa luonnonvarat, joiden pitäisi riittää koko vuodeksi. Suomalaiset kuluttavat oman osansa maailman luonnonvaroista noin nelisen kuukautta maailman keskiarvoa aiemmin. Syyt luonnonvarojen kovaan kulutukseen ovat energiantuotannossa ja liikenteessä sekä ruoan tuotannossa. Niistä löytyvät myös ratkaisut kulutuksen vähentämiseen." Lue lisää (WWF)

 

YLIKULUTUSPÄIVÄNÄ KYSYMYS ON EKOVELASTA

Salon pääkirjastossa on huhtikuun aikana esillä

TaKoPajan EKOVELKAPÖYTÄ,

jossa esillä kirjallisuutta luonnonvaroista, maapallon kantokyvystä, elämäntavan kohtuullistamisesta ja ympäristöä säästävistä valinnoista, kasvun rajoista ja uuden talouden muodoista.

Kirjallisuuslistaa voit katsoa myös tästä: TaKoPajan suosittelemaa kirjallisuutta  

 

TasausKohtuusPaja on Suomen kohtuus- ja ympäristöväen kanssa mukana haastamassa kansalaistahoja, päättäjiä, yhteisöjä ja yksilöitä ripeästi siirtämään Suomen ylikulutuspäivää historiaan. Alla seuraa haaste.

Tietoja TaKoPajan touko-kesäkuun tapahtumista löytyy kaksikielisen haasteen jälkeen!

Detta år inföll den ekologiska skuldens dag i Finland redan den 3 april. Omställnings- och miljöfolk runt om i Finland utmanar medborgargrupper, beslutsfattare, samfund och enskilda personer att i snabb takt förpassa den ekologiska skuldens dag till historien. Den svenska texten följer på den finska.

                                                                                                                                      

Suomen kohtuusväen haaste           

 

SIIRRETÄÄN SUOMEN YLIKULUTUSPÄIVÄ

 

Ylikulutuspäivä on laskennallisesti se päivä, jona kulutuksemme ylittää maapallon kyvyn tuottaa uusiutuvia luonnonvaroja ja käsitellä fossiilisten polttoaineiden käytön aiheuttamia kasvihuonekaasupäästöjä. Vuoden ensimmäisten 100 päivän aikana suomalaiset kuluttavat oman osansa maapallon luonnonvaroista. Viime vuonna suomalaisten ylikulutuspäivä oli 17.4. ja se on aikaistunut vuosi vuodelta. Haluamme Suomen muuttuvan kohtuuden yhteiskunnaksi ja ylikulutuspäivän jäävän historiaan.

Haastamme kaikkia mukaan tekemään SUUNNANMUUTOSTA!

Olemme huolissamme, koska suomalaisten nykyisillä kulutustottumuksilla ihmiskunta tarvitsisi 3,4 maapalloa ja meillä on vain yksi. VASTUU toimenpiteistä on ennen kaikkea Suomen kaltaisilla rikkailla mailla, joiden varallisuus ja hyvinvointi perustuvat luonnonvarojen liikakäyttöön ja luonnon ylikuormittamiseen.

Suurin osa ylikulutuksen haittavaikutuksista ei edes näy Suomessa, sillä käyttämämme energian ja -tuotteiden alkuperä on pääosin muualla. Lisäksi osa kulutuksemme ympäristövaikutuksista, kuten ilmastonmuutos, on maailmanlaajuista ja haitoista kärsivät eniten maailman köyhät.

Haastamme kansalaistahot, päättäjät, yhteisöt ja yksilöt siirtämään Suomen ylikulutuspäivää ensin kohti kesää ja vuosikymmenessä vuoden viimeiseen päivään. Tämä onnistuu uudistamalla Suomea Kolilla syksyllä 2009 annettujen kymmenen kohtuullisen vaatimuksen avulla:

 1. Elämäntavan syvällinen muutos on välttämätön. Pelkkä teknologia ei pelasta.
 2. Tarvitaan yhteisiä sitovia rajoituksia kulutukseen. Tulevien sukupolvien pöydästä syöminen on lopetettava.
 3. Energian käytön vähentäminen on ainoa mahdollisuus vastata riittävän nopeasti ilmastokriisin haasteeseen. Kulutusta on supistettava oikeudenmukaisesti ja hallitusti.
 4. Ydinenergian ja uraanikaivosten tilalle kotimainen, hajautettu ja uusiutuva energiantuotanto.
 5. Mainontaa on rajoitettava. Se luo keinotekoisia tarpeita.
 6. Paikallisen tiedon tuhoaminen on lopetettava. Kokemusperäistä viisautta tarvitaan ekologisesti kriisiytyvässä maailmassa.
 7. Luonnonvarojen kuluttamista on verotettava progressiivisesti.
 8. Asevarustelu on lopetettava. Se vie ihmiskunnalta voimavarat ilmastokriisin torjunnasta.
 9. Rajallisella maapallolla on luovuttava tavoittelemasta jatkuvaa kasvua.
 10. Kohtuus arvoonsa. Se on vapautta kulutusriippuvuuksista.

Haluamme elää hyvää ja täyttä elämää vuoden jokaisena päivänä rasittamatta muita ylikulutuksella.

Kohtuusvaatimuksella ylikulutuspäivä siirtyisi pitkän loikan kohti maapallon kapasiteetin mukaista elämää. Tähän toimintaan tarvitaan hyvin paljon ihmisiä ja heidän yhteisöjään. Eri toimijat ovat tässä mukana omista lähtökohdistaan ja pääasia on, että meitä on paljon ja tavoite ylikulutuspäivän siirtämiseen on yhteinen.

Allekirjoittajina aakkosjärjestyksessä (listaa päivitetään jatkuvasti):

CRASH ry  
Emmaus Aurinkotehdas ry
Emmaus Finland ry
Emmaus, Helsinki ry
Emmaus-Westervik rf
Emmaus Åland rf www.emmaus.ax 
Jakobstad för hållbar utveckling
Katajamäen yhteisö
Kehitysmaayhdistys Pääskyt ry
Kohtuus Etelä-Karjala
Kohtuusklubi, SLL Uudenmaan piiri
Kymenlaakson kohtuustoiminta  http://kohtuuskymenlaaksossa.net/
Luonto-liitto ry
Maan ystävät ry
Omställning Pargas – Transition Pargas
Omställning Älvbyarna
Omställning Vasa – Siirtymäliike Vaasa
Omställning Nordöstra Korsholm
Omställning Österbotten
Pohjois-Karjalan Kohtuusliike  www.kohtuusvaarassa.com
Salon Seudun Luonnonsuojeluyhdistys ry
Salon TasausKohtuusPaja  www.tasauskohtuuspaja.net
Sinapinsiemen ry
SLL Hirvijokilaakso
Suomen Commons Assembly
Suomen kestävän elämäntavan yhteisöt ry
Tampereen Maan ystävät ry
Uusi Tuuli Ry
Vaasan ympäristöseura - Vasa miljöförening ry.       http://www.sll.fi/pohjanmaa/vaasa/
Vihreä Elämänsuojelun Liitto ry - Gröna Förbundet för Livets Beskydd r.f  www.vesl.fi
Ympäristö ja kehitys ry
Ålands Natur och Miljö rf www.natur.ax/

 

Lue lisää (WWF)

sekä maailman ylikulutuspäivästä: http://www.overshootday.org/

 

En utmaning från Omställningsrörelsen i Finland

 

VI FLYTTAR FRAM DEN EKOLOGISKA SKULDENS DAG

 

Den ekologiska skuldens dag (Overshoot Day) är den beräknade dag på året då vår konsumtion överskrider jordklotets förmåga att producera förnyelsebara naturresurser och ta hand om de växthusgasutsläpp som användningen av fossila bränslen ger upphov till. Under årets 100 första dagar förbrukar finländarna sin del av jordklotets resurser. Ifjol inföll den ekologiska skuldens dag i Finland 17.4 och den kommer tidigare från år till år. Vi vill att Finland förändras till ett rimligt samhälle och att den ekologiska skuldens dag förpassas till historien.

Vi utmanar alla att komma med och göra en KURSÄNDRING!

Vi är bekymrade eftersom finländarnas nuvarande konsumtionsvanor gör att mänskligheten skulle behöva 3,4 jordklot - och vi har bara ett. ANSVARET för åtgärderna ligger framför allt hos rika länder såsom Finland, vars rikedom och välfärd grundar sig på överkonsumtion av naturresurser och överbelastning av naturen.

Största delen av överkonsumtionens skadeverkningar syns inte ens i Finland eftersom den energi och de produkter som vi använder har sitt huvudsakliga ursprung någon annanstans. Dessutom är en del av konsumtionens miljöpåverkan global, såsom klimatförändringen, och det är världens fattiga som lider mest av följderna.

Vi utmanar medborgargrupper, beslutsfattare, samfund och enskilda personer att tillsammans flytta den ekologiska skuldens dag i Finland – närmare sommaren till att börja med och på ett årtionde till årets sista dag. Det här lyckas genom att förnya Finland med hjälp av de tio rimliga krav som skrevs i Koli hösten 2009:

 1. En djupgående förändring av livsstilen är nödvändig. Teknologin allena kan inte rädda oss. 
 2. Det behövs gemensamma, bindande begränsningar av konsumtionen. Vi måste sluta äta från kommande generationers bord. 
 3. En minskning av energiförbrukningen är vår enda möjlighet att tillräckligt snabbt reagera på klimatkrisens utmaning. Konsumtionen bör minskas rättvist och kontrollerat. 
 4. Inhemsk, decentraliserad och förnybar energiproduktion behöver utvecklas istället för kärnenergi och urangruvor. 
 5. Reklamen bör begränsas. Den skapar konstgjorda behov. 
 6. Utplånandet av lokal kunskap bör stoppas. Erfarenhetsbaserad visdom behövs i vår värld som befinner sig i ekologisk kris. 
 7. Förbrukning av naturresurser bör beskattas progressivt. 
 8. Den militära upprustningen bör upphöra. Den stjäl kraftresurser som mänskligheten behöver för att bekämpa klimatkrisen. 
 9. På vårt begränsade jordklot måste vi sluta eftersträva ständig tillväxt.
 10. Rimlighet till heders. Den frigör oss från konsumtionsberoende.

Vi vill leva ett gott och fullödigt liv under årets alla dagar utan att belasta andra med överkonsumtion. Med dessa rimliga krav skulle den ekologiska skuldens dag flyttas ett långt steg framåt mot ett liv som motsvarar jordklotets kapacitet. För att förverkliga det här behövs väldigt många människor och deras samfund. Olika aktörer deltar utifrån sina egna förutsättningar – huvudsaken är att vi är många och att det gemensamma målet är att flytta fram den ekologiska skuldens dag.

Undertecknarna i alfabetisk ordning (listan uppdateras kontinuerligt):

CRASH ry  
Emmaus Aurinkotehdas ry
Emmaus Finland ry
Emmaus Helsinki ry
Emmaus-Westervik rf
Emmaus Åland rf www.emmaus.ax
Jakobstad för hållbar utveckling
Katajamäen yhteisö
Kehitysmaayhdistys Pääskyt ry
Kohtuus Etelä-Karjala
Kohtuusklubi, SLL Uudenmaan piiri
Kymenlaakson kohtuustoiminta  http://kohtuuskymenlaaksossa.net/
Luonto-liitto ry
Maan ystävät ry
Omställning Pargas – Transition Pargas
Omställning Älvbyarna
Omställning Vasa – Siirtymäliike Vaasa
Omställning Nordöstra Korsholm
Omställning Österbotten
Pohjois-Karjalan Kohtuusliike  www.kohtuusvaarassa.com 
Salon Seudun Luonnonsuojeluyhdistys ry
Salon TasausKohtuusPaja  www.tasauskohtuuspaja.net
Sinapinsiemen ry
SLL Hirvijokilaakso
Suomen Commons Assembly
Suomen kestävän elämäntavan yhteisöt ry
Tampereen Maan ystävät ry
Uusi Tuuli Ry
Vaasan ympäristöseura - Vasa miljöförening ry.       http://www.sll.fi/pohjanmaa/vaasa/
Vihreä Elämänsuojelun Liitto ry - Gröna Förbundet för Livets Beskydd r.f  www.vesl.fi
Ympäristö ja kehitys ry
Ålands Natur och Miljö rf www.natur.ax/
 
Åbo Underrättelser har publicerat utmaningen: ÅU 12.4.2017
Läs mer om världens överkonsumtionsdag: http://www.overshootday.org/

VILLIVIHANNEKSET TUTUKSI

Tervetuloa oppimaan lisää villivihannesten löytämisestä ja tunnistamisesta sekä niiden käyttömahdollisuuksista ja terveellisyydestä!

Tapaamme maanantaina 15.5. klo 16:30 myöhemmin ilmoitetussa paikassa. Sateen sattuessa ke 17.5.

Oppaana hortoilija Milka Keihäs.

View the embedded image gallery online at:
http://www.tasauskohtuuspaja.net/#sigFreeId2db450a30e

Lisätietoja: Eeva-Stiina Snellman, puh. 050 5238259.

Lisää aiheesta: http://www.hortoilu.fi/ 

KÄNNER DU TILL DE VILDA GRÖNSAKERNA?

Vi träffas på måndag 15.5 i Salo kl. 16:30 för att bekanta oss mera med grönsaker som växer vilt i naturen. Platsen är ännu oklar. Vår guide är Milka Keihäs som lär oss både att hitta och känna igen dem samt att förstå deras kostvärde och tillagningsmöjligheter.

Exkursionen i det vilda sker på två språk som ett "Skill sharing"-samarbete mellan TaKoPaja (Omställning Salo) och Omställning Pargas.

Tilläggsinformation: Paula Hartman, tfn 050 5672925 samt i Pargas Johanna Fredenberg, tfn 0400-691413.

Läs mer: Vilda grönsaker


VALTAKUNNALLINEN KOHTUUSPIKNIK MAANANTAINA 5.6.

TaKoPajan Kohtuuspiknik järjestetään Salossa jo toisen kerran kulttuuritalo Villin, joen ja Raatihuoneenkadun kulman nurmikolla ma 5.6. klo 17:30. Päivää vietetään myös Maailman Ympäristöpäivänä.

View the embedded image gallery online at:
http://www.tasauskohtuuspaja.net/#sigFreeIddfbaf72e05

Tuo nyyttäripöytään lähellä tuotettua kasvisruokaa ja juomaa 1,5-2:lle hengelle sekä omat astiat (ei kertakäyttöastioita).

Ohjelmassa puhetta, runoja, musiikkia sekä tietoa ja keskustelua kohtuutaloudesta ja sen merkityksestä yhteiskunnassa ja ihmisten elämässä, lähellä ja kaukana. Piknikillä voi vaihtaa reseptejä, esittää musiikkia tai muuta, ohjata leikkiä tai tanssia, ihan mielen mukaan! Tapahtuma on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton. Sateen sattuessa piknik siirtyy Kulttuuritalo Villiin (Vähäsillankatu 9).  

View the embedded image gallery online at:
http://www.tasauskohtuuspaja.net/#sigFreeIdf2185d2c01
Kuvia viime vuoden piknikistä (Paula Hartman)

Kansainvälisen piknikin nimi on Picnic4Degrowth. Maailmalla piknikin järjestäjien tavoite on edistää maapallon kantokyvyn rajoissa toimivaa ja hyvinvointia oikeudenmukaisesti jakavaa taloutta.

Degrowth tarkoittaa talouskasvupakosta ja kulutushysteriasta vapautunutta ja inhimillistä hyvinvointia. Kohtuus kaikessa vapauttaa kulutusriippuvuuksista. Lue lisää: Mikä degrowth?


HUOM! MYYNNISSÄ TAKOPAJAN TILAISUUKSISSA:

TaKoPajan talkookäännöstoimesta ruotsalaisen tietokirjailijan ja toimittajan David Jonstadin Sivilisaation loppu-kirja (Kollaps). Lue arvostelu

View the embedded image gallery online at:
http://www.tasauskohtuuspaja.net/#sigFreeId52c50c5b68


LYHYESTI MEISTÄ:

Salon TasausKohtuusPaja (TaKoPaja) on vapaa sitoutumaton kansalaisryhmä, joka on toiminut Salon kaupungin alueella vuodesta 2010.

Järjestämme avoimia paja-iltoja, usein jonkun tietyn aiheen ympärillä. Kysymme yhdessä, miten me voimme jakaa maailman luonnonresurssit tasan, miten me kannamme vastuuta tulevien sukupolvien elinolosuhteista sekä miten me voimme elää kohtuullista elämää ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävästi tässä ajassa. Jaamme tietoa keskenämme (Linkit). Tavoitteenamme on konkreettinen tekeminen ("takominen") sekä omassa elämässämme että yhteisöllisesti, paikallisesti ja globaalieettisesti ("Think global, act local")

Ekologia ja ekonomia kuuluvat yhteen. Talouskeskeisyydestä on siirryttävä elämänkeskeisyyteen! Haluamme olla aktiivisia kansalaisyhteiskunnan jäseniä ja luoda edellytyksiä konkreettisille toimille sellaisen yhteiskunnan rakentamiseksi, jossa olemme ensisijaisesti ihmisiä, lähimmäisiä ja kansalaisia, emme kuluttajia!

Tärkeä osa toimintaamme on ollut myös halu herättää julkista keskustelua ja vaikuttaa ympäröivään yhteiskuntaan järjestämällä erilaisia tilaisuuksia suuremmalle yleisölle (Tapahtumat). Haluamme rakentavassa hengessä luoda yhteyksiä tavallisten kansalaisten sekä tutkijoiden, eri alojen asiantuntijoiden sekä Suomen kohtuusverkoston ja Degrowth-liikkeen aktivistien kesken.

Yhdessä ja yhteisönä on hauskempaa oppia uutta, kääntää päätä ja kumota mieltä!

Ole se muutos, jonka toivot maailmassa tapahtuvan!

- Gandhi

TaKoPaja verkar på finska i Salo, men ingår som tvåspråkig grupp i Nätverket för rättvis omställning Finland som är ett fritt och brett nätverk för olika (svensk- eller tvåspråkiga) lokala rörelser i Finland som strävar efter en rättvis omställning.


Avaamalla TaKoPajan linkkejä löytyy vihjeitä siitä, mitä jokainen ihminen voi arjessaan tehdä ilmastonmuutoksen hidastamiseksi ja solidaarisen elämäntavan edistämiseksi.

TaKoPajan suosittelemaa kirjallisuutta

Salon Seudun Ruokarengas REKO löytyy Facebookista!

Selkeän ilmastoteon voit helposti tehdä vaihtamalla luotettavaan ekoenergiaan osoitteessa http://www.ekoenergy.org/fi/

Suomen ylikulutuspäivä vuonna 2017 oli 3.4. Suomalaiset kuluttivat jo 3.4.2017 oman osansa luonnonvaroista.  Koko maailman ylikulutuspäivä (Overshootday) oli 8.8.2016. 

View the embedded image gallery online at:
http://www.tasauskohtuuspaja.net/#sigFreeIde6577f579a

Näin vähennät kulutustasi (WWF)

Synkistely ei pelasta ilmastoa, mutta teoillamme on väliä.