• vihannekset_iso.jpg

 

AJANKOHTAISTA                     (Lue menneistä tapahtumista: Tapahtumat)

 

TaKoPajan EKOVELKAPÖYTÄ esillä Salon pääkirjastossa syyskuun ajan - käy tutustumassa ja lainaamassa!

Pöydällä löytyy kirjallisuutta luonnonvaroista, maapallon kantokyvystä, elämäntavan kohtuullistamisesta ja ympäristöä säästävistä valinnoista, kasvun rajoista ja uuden talouden muodoista. Pöydältä löytyy myös tietoa ylikulutuspäivästä ja vinkkejä siitä, miten jokainen meistä voi olla mukana myönteisessä muutostyössä, jotta sekä ekovelkamme että hiilijalanjälkemme pienenisi ja suunta kääntyisi.

TaKoPajan suosittelemaa kirjallisuutta

Vuonna 2017 yli kolmenkymmenen ryhmän ja yhdistyksen muodostama kohtuusverkosto haastoi suomalaisia mukaan toimiin ylikulutuspäivän siirtämiseksi. Lue Suomen kohtuusväen haaste Siirretään Suomen ylikulutuspäivä!

Läs Omställningsrörelsens utmaning 2017: Vi flyttar fram den ekologiska skuldens dag! Den svenska texten följer på den finska. Åbo Underrättelser publicerade utmaningen i april 2017: ÅU 12.4.2017

JOKA PÄIVÄ ON YLIKULUTUSPÄIVÄ

Voit perehtyä syvemmin keskusteluun mm. ylikulutuksen ja hiilijalanjäljen mittariongelmista BIOS-tutkimusyksikön blogissa (Ville Lähde)

SIIRTYMISESTÄ TALOUSKASVUNJÄLKEISEEN AIKAAN PUHUTAAN JO BRYSSELISSÄKIN #postgrowth2018

EU:n Postgrowth2018-konferenssin Livestream-luentoja voita seurata tästä!


Onko ilmastonmuutos vakava ongelma?

Ylen tilaaman Taloustutkimuksen tekemän tutkimuksen mukaan 59 % suomalaisista ajattelee, että ilmastonmuutos on vakava ongelma. Viisi vuotta sitten vastaava luku oli vain 23 %.

Ilmastonmuutos on monesta syystä vaikea asia käsitettäväksi, mutta me emme pääse sitä pakoon, se on väistämätön. Jokainen voi kuitenkin päättää toimia ilmastoviisaammin kuin ennen. Se, että voimme tehdä ilmastoviisaita päätöksiä ja vaikuttaa asioihin, motivoi meitä ja antaa arkeen uuden merkityksen.

Salon TasausKohtuusPaja laatii vuoden 2018 aikana viisiosaisen sarjan Ilmaston ystävän vinkit, joissa käsitellään erilaisia ilmastoviisaita ratkaisuja, joita jokainen salolainen voi ottaa käyttöön osallistuessaan kestävän tulevaisuuden rakentamiseen. Nämä viisi vinkkilaatikkoa julkaistaan Salon kaupungin tiedotelehdessä. Samat laatikot ovat myös luettavissa näillä TaKoPajan kotisivuilla, jossa esitämme lisäksi lähdeluettelon, kommentteja sekä esimerkkejä siitä, miten muutokset vaikuttavat ekologiseen jalanjälkeemme.

Jokainen meistä voi olla ilmastoviisas! Avaa tulostettavat

Ilmaston ystävän vinkit

1/5: Ruoka

ja kuuntele Radio Ihme ja Kumman haastattelu ruoka-aiheesta

2/5: Kulutus, kierrätys ja lajittelu

3/5: Liikkuminen 

4/5: Asuminen

Ilmastoviisautta vaaditaan nyt myös päättäjätasolta. Pariisin ilmastosopimuksessa valtiot ja hallitukset ovat asettaneet ilmastotavoitteet.

Kaupungit, kunnat sekä yritykset haastetaan nyt aktiivisesti kehittämään edelleen kaiken toimintansa kestävään, energiaa säästävään ja päästöjä vähentävään suuntaan. Sen sijaan, että syyttelemme toisiamme tai tunnemme itse syyllisyyttä, nyt on aika kaikilla yhteiskunnan tasoilla siirtyä myönteiseen muutostyöhön. Se tarkoittaa elämäntapamme, toimintamme ja yhteiskuntamme suunnan muuttamista ja kestävän tulevaisuuden rakentamista.

Lisälukemista: Suomen ilmastopolitiikka kriisissä (BIOS) ja Ilmastopaneeli


Uusi ilmasto-opas opettajille:

7 mallia lasten ja nuorten vaikuttavaan ilmastotoimintaan, avaa Open ilmasto-opas

Tutustu myös Nollapäästöpäivän materiaaliin ja linkkeihin tästä


Tulevaisuus ja toivo

Kotkassa 21.-23.9.2018

TaKoPajan ihmisiä osallistuu 2018 valtakunnalliseen kohtuustapahtumaan, jonka järjestää Kohtuus Kymenlaaksossa-liike 

Ohjelmasta lisätietoja tästä! Lue lisää: Kohtuus Kymenlaaksossa Lisätietoja myös Facebookissa.


Kansalaisten #meidänmetsämme -kannanotto

PIDETÄÄN METSISTÄMME PAREMPAA HUOLTA!

Osallistu kansalaisten MEIDÄN METSÄMME – kannanottoon Helsingin Senaatintorilla la 27.10.2018 klo 14-16:30.

Kannanoton verkkosivut (också på svenska!). Seuraa Twitterissä Facebookissa sekä Facebook-tapahtumasivulla! Ohjelma julkaistaan 1.10. tienovilla.

Kuva: Paula Lönnemo

Lähtekäämme Helsingin tuomiokirkon portaille METSÄPIKNIKILLE lämpimästi ja metsän väreihin pukeutuneina. Voit myös pukeutua eläimeksi tai puuksi. Tai tee itsellesi tuohihattu tai muu metsäsomiste! Ota mukaan sienikori piknik-eväineen, kiikari ja istuinalusta. Sinua tarvitaan mukaan näyttääksemme, että meitä on suuri joukko ihmisiä ja jotta ääntämme kuultaisiin. Tämä kannanotto on ainutlaatuinen, sillä se esitetään kattavan ja monipuolisen ohjelman muodossa, marssimatta ja huutamatta.

Salosta mukana ohjelmassa Salo - Lasten Laulukaupunki ry, TaKoPaja ja Salon luonnonmetsäsäätiö - tule sinäkin!

METSÄKUORO PERUSTETTU!

Lisätietoja ja ilmoittautumiset (30.9. mennessä)

Kuva: Martti Santakari

Ohjelma Helsingin Senaatintorilla 27.10. rakentuu kolmesta osasta: metsäilo - metsäsuru - toivo ja tahto. Luvassa on lyhyitä haastatteluja ja puheenvuoroja, metsähenkistä laulua, tanssia ja muuta - myös osallistavaa - ilmaisutaidetta. Jaamme kokemuksia ja tietoa mm. erilaisista tavoista hyödyntää metsää kestävästi ja siitä miten niin metsänomistajat kuin metsättömätkin voivat suojella metsiä.

Järjestäjä: MEIDÄN METSÄMME-kannanoton pääjärjestäjänä toimii Suomen Kohtuusliikkeen metsätyöryhmä. Yhteistyössä tähän mennessä ovat mukana mm. Salon TasausKohtuusPaja, Salon luonnonmetsäsäätiö, Suomen luonnonsuojeluliitto, WWF Suomi, Luonnonperintösäätiö, Natur och Miljö, Maan Ystävät,  Kohtuus Vaarassa -liike, Kohtuus Kymenlaaksossa -liike, Vihreän Elämänsuojelun Liitto ja Ilmastovanhemmat.

Tavoitteet: MEIDÄN METSÄMME-kannanoton tavoitteet viittaavat ja liittyvät sisällöllisesti

1. WWF Suomen metsävisioon 2025 - Lue visio!

2. Tutkijoiden julkilausumaan 24.3.2017. Lue 68 tutkijan julkinen kirje tästä!

3. Avohakkuut historiaan-kansalaisaloitteeseen. Ympäristöjärjestöt Suomen luonnonsuojeluliitto, Greenpeace, BirdLife Suomi, Luonto-Liitto ja Natur och Miljö käynnistivät 17.5.2018 Avohakkuut historiaan-kansalaisaloitekampanjan. Lue lisää!

Lue myös Vuoden tiedekynä-palkinnon voittajasta 2018: Sampo Soimakallio osoittaa bioenergian ongelmallisuuden ilmastonmuutoksen hillinnässä.

Metsäluonnon monimuotoisuuden suojelulla on kiire (tiedote, SYKE 11.06.2018)


Haluamme, että Salosta tulee fossiiliton ja resurssiviisas kaupunki!

Takopajalaisia on mukana Ilmastoviisas Salo-ryhmässä (entinen Hiilivapaa Salo-ryhmä). Miten kunnasta tehdään hiilineutraali, fossiilivapaa ja resurssiviisas? Aktiivista ja sitoutunutta muutostyötä tapahtuu jo monella paikkakunnalla ympäri Suomen. Lue ja opi HINKU-foorumista ja FISU-verkostosta!

Mistä tavallisten suomalaisten kasvihuonekaasupäästöt tulevat - ja miten minä voin vähentää päästöjäni? Lue Sitran asiantuntijan blogia.

Tutustu myös kunnille ja kuntalaisille suunnattuun Ilmasto-oppaaseen!

- tai etenkin nuorille suunnattuun sivuun Spark Sustainability


HUOM! MYYNNISSÄ TAKOPAJAN TILAISUUKSISSA:

TaKoPajan talkookäännöstoimesta ruotsalaisen tietokirjailijan ja toimittajan David Jonstadin Sivilisaation loppu-kirja (Kollaps). Lue arvostelu


LYHYESTI MEISTÄ:

Salon TasausKohtuusPaja (TaKoPaja) on vapaa sitoutumaton kansalaisryhmä, joka on toiminut Salon kaupungin alueella vuodesta 2010.

Järjestämme avoimia paja-iltoja, usein jonkun tietyn aiheen ympärillä. Kysymme yhdessä, miten me voimme jakaa maailman luonnonresurssit tasan, miten me kannamme vastuuta tulevien sukupolvien elinolosuhteista sekä miten me voimme elää kohtuullista elämää ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävästi tässä ajassa. Jaamme tietoa keskenämme (Linkit). Tavoitteenamme on konkreettinen tekeminen ("takominen") sekä omassa elämässämme että yhteisöllisesti, paikallisesti ja globaalieettisesti ("Think global, act local")

Ekologia ja ekonomia kuuluvat yhteen. Talouskeskeisyydestä on siirryttävä elämänkeskeisyyteen! Haluamme olla aktiivisia kansalaisyhteiskunnan jäseniä ja luoda edellytyksiä konkreettisille toimille sellaisen yhteiskunnan rakentamiseksi, jossa olemme ensisijaisesti ihmisiä, lähimmäisiä ja kansalaisia, emme kuluttajia!

Tärkeä osa toimintaamme on ollut myös halu herättää julkista keskustelua ja vaikuttaa ympäröivään yhteiskuntaan järjestämällä erilaisia tilaisuuksia suuremmalle yleisölle (Tapahtumat). Haluamme rakentavassa hengessä luoda yhteyksiä tavallisten kansalaisten sekä tutkijoiden, eri alojen asiantuntijoiden sekä Suomen kohtuusverkoston ja Degrowth-liikkeen aktivistien kesken.

Yhdessä ja yhteisönä on hauskempaa oppia uutta, kääntää päätä ja kumota mieltä!

Ole se muutos, jonka toivot maailmassa tapahtuvan!

- Gandhi

TaKoPaja verkar på finska i Salo, men ingår som tvåspråkig grupp i Nätverket för rättvis omställning Finland som är ett fritt och brett nätverk för olika (svensk- eller tvåspråkiga) lokala rörelser i Finland som strävar efter en rättvis omställning.

Salon TasausKohtuusPaja yhtyy 10 kohtuulliseen vaatimukseen:

Kymmenen kohtuullista vaatimusta

 1. Elämäntavan syvällinen muutos on välttämätön. Pelkkä teknologia ei pelasta.
 2. Tarvitaan yhteisiä sitovia rajoituksia kulutukseen. Tulevien sukupolvien pöydästä syöminen on lopetettava.
 3. Energian käytön vähentäminen on ainoa mahdollisuus vastata riittävän nopeasti ilmastokriisin haasteeseen. Kulutusta on supistettava oikeudenmukaisesti ja hallitusti.
 4. Ydinenergian ja uraanikaivosten tilalle kotimainen, hajautettu ja uusiutuva energiantuotanto.
 5. Mainontaa on rajoitettava. Se luo keinotekoisia tarpeita.
 6. Paikallisen tiedon tuhoaminen on lopetettava. Kokemusperäistä viisautta tarvitaan ekologisesti kriisiytyvässä maailmassa.
 7. Luonnonvarojen kuluttamista on verotettava progressiivisesti.
 8. Asevarustelu on lopetettava. Se vie ihmiskunnalta voimavarat ilmastokriisin torjunnasta.
 9. Rajallisella maapallolla on luovuttava tavoittelemasta jatkuvaa kasvua.
 10. Kohtuus arvoonsa. Se on vapautta kulutusriippuvuuksista.

Tio rimliga krav

 1. En djupgående förändring av livsstilen är nödvändig. Teknologin allena kan inte rädda oss.
 2. Det behövs gemensamma, bindande begränsningar av konsumtionen. Vi måste sluta äta från kommande generationers bord.
 3. En minskning av energiförbrukningen är vår enda möjlighet att tillräckligt snabbt reagera på klimatkrisens utmaning. Konsumtionen bör minskas rättvist och kontrollerat.
 4. Inhemsk, decentraliserad och förnybar energiproduktion behöver utvecklas istället för kärnenergi och urangruvor.
 5. Reklamen bör begränsas. Den skapar konstgjorda behov.
 6. Utplånandet av lokal kunskap bör stoppas. Erfarenhetsbaserad visdom behövs i vår värld som befinner sig i ekologisk kris.
 7. Förbrukning av naturresurser bör beskattas progressivt.
 8. Den militära upprustningen bör upphöra. Den stjäl kraftresurser som mänskligheten behöver för att bekämpa klimatkrisen.
 9. På vårt begränsade jordklot måste vi sluta eftersträva ständig tillväxt.
 10. Rimlighet till heders. Den frigör oss från konsumtionsberoende.

(lainattu Kohtuus Vaarassa-sivuilta)


Siirretään Suomen ylikulutuspäivä!

Vuonna 2017 yli kolmenkymmenen ryhmän ja yhdistyksen muodostama kohtuusverkosto haastoi suomalaisia mukaan toimiin ylikulutuspäivän siirtämiseksi. Lue Suomen kohtuusväen haaste Siirretään Suomen ylikulutuspäivä!

Läs Omställningsrörelsens utmaning 2017: Vi flyttar fram den ekologiska skuldens dag! Den svenska texten följer på den finska. Åbo Underrättelser publicerade utmaningen i april 2017: ÅU 12.4.2017


Avaamalla TaKoPajan linkkejä löytyy vihjeitä siitä, mitä jokainen ihminen voi arjessaan tehdä ilmastonmuutoksen hidastamiseksi ja solidaarisen elämäntavan edistämiseksi.

TaKoPajan suosittelemaa kirjallisuutta

Salon Seudun Ruokarengas REKO löytyy Facebookista!

Selkeän ilmastoteon voit helposti tehdä vaihtamalla luotettavaan ekoenergiaan osoitteessa http://www.ekoenergy.org/fi/