• brod.jpg
 • huivit.jpg
 • myyntikoju.jpg
 • puutarhakeppi.jpg

MIKÄ TAKOPAJA?

Kyseessä Tasaus ja Kohtuus

TaKo – tulee sanoista Tasaus ja Kohtuus, joilla tarkoitamme maapallon resurssien tasaista jakamista ja länsimaisen elämäntavan kohtuullistamista.

Ekologia ja ekonomia kuuluvat yhteen. Maailmantaloutta ei voi harjoittaa katsomatta niiden ympäristö- ja ilmastovaikutuksiin. Maapallon ihmiset elävät elonkehän ympäröiminä ja osana sitä. Koska taloudelliset toimet tapahtuvat ihmisten parissa ja vaikuttavat ympäristöön, taloudellisia tarpeita ei voida irrottaa sosiaalisista ja ekologisista tarpeista. Tavoitteena on syventää kokonaistilanteen ymmärtämistä ja innostaa kestävään muutokseen. Tarkoitus on levittää tietoa, lisätä tiedostamisen syvyyttä ja etsiä yhdessä konkreettisia askelia toteuttaa näitä, sekä omassa elämässä että yhdessä paikallisesti, valtakunnallisesti ja globaalilla tasolla.

Toiminta alkoi joulukuussa vuonna 2010 kun pieni ryhmä ihmisiä kokoontui Perttelissä miettimään ekologisesti kestävää elämäntapaa. Ryhmä on sittemmin laajentunut ja kutsumme itseämme nyt Salon TasausKohtuusPajaksi. Ryhmä on täysin vapaa ja sitoutumaton.

Vastuu on meidän

Huoli ja halu kantaa vastuuta tulevaisuuden maailmasta voi nousta monenlaisesta maailmankatsomuksesta, ja nyt olennaista on nähdä yhteinen huoli, kunnioittaa toinen toistemme lähtökohtia ja yhdistää voimat. Maapallon näemme lahjana, mutta siltä riistetään häikäilemättömästi sen moninaisia aarteita lyhytnäköisen rahallisen voiton kilpajuoksussa. Kanssaihmiset lähellä ja kaukana ovat läheisiämme, mutta ihminen on antanut itsekkyydellensä vallan ja mitään ei jaeta tasan. Luomakunta kaikkine lajeineen kärsii ja tulevaisuuden ennusteet ovat mitä synkimpiä.

TaKoPajassa olemme vakuuttuneita siitä, että meillä kuitenkin on edelleen vastuu luomakunnasta ja toisista ihmisistä ja mahdollisuus pitää niistä huolta. Nämä asiat koskevat myös tulevia sukupolvia. Emme voi ulkoistaa vastuuta.

Reaktio

Kun näitä isoja, monimutkaisia, vaikeita asioita rupeaa miettimään voi reagoida kolmella tavalla:

 • voi sulkea korvat ja silmät, ns. laittaa pään pensaaseen
 • voi masentua
 • voi tehdä jotain.

TaKoPajassa olemme valinneet tuon ”ceen” (joka joskus on käynyt välinpitämättömyyden tai masentuneisuuden kautta). Järjestämme avoimia tapahtumia, jossa jaamme huolia, tietoa, ideoita ja mietimme, mitä voisimme yksilöinä ja yhdessä tehdä lähiyhteisössämme.

Sana ”paja” viittaa yhteiseen tekemiseen; me taomme yhdessä. Toiminnallinen eteenpäin ja ulospäin suuntautuminen on mielestämme mielekkäämpää kuin loputon valittaminen ja voivottelu.

Takominen

Pajatyöskentelyssä pyrimme olemaan vertailematta tekojamme, syyttämättä toisia, tuomitsematta toisten tekoja. Puolustelevat, hyökkäävät ja kyyniset asenteet kun eivät vie eteenpäin.

Sen sijaan pohdimme valintamahdollisuuksia yhdessä, mietimme ja vaihdamme tietoa ja kokemuksia. Jokaisella on oma elämäntilanteensa ja oma aikataulunsa näissä asioissa ja näitä kunnioitamme keskenämme kuuntelevassa ystävyydessä.

Näihin yhdymme

Kymmenen kohtuullista vaatimusta

 1. Elämäntavan syvällinen muutos on välttämätön. Pelkkä teknologia ei pelasta.
 2. Tarvitaan yhteisiä sitovia rajoituksia kulutukseen. Tulevien sukupolvien pöydästä syöminen on lopetettava.
 3. Energian käytön vähentäminen on ainoa mahdollisuus vastata riittävän nopeasti ilmastokriisin haasteeseen. Kulutusta on supistettava oikeudenmukaisesti ja hallitusti.
 4. Ydinenergian ja uraanikaivosten tilalle kotimainen, hajautettu ja uusiutuva energiantuotanto.
 5. Mainontaa on rajoitettava. Se luo keinotekoisia tarpeita.
 6. Paikallisen tiedon tuhoaminen on lopetettava. Kokemusperäistä viisautta tarvitaan ekologisesti kriisiytyvässä maailmassa.
 7. Luonnonvarojen kuluttamista on verotettava progressiivisesti.
 8. Asevarustelu on lopetettava. Se vie ihmiskunnalta voimavarat ilmastokriisin torjunnasta.
 9. Rajallisella maapallolla on luovuttava tavoittelemasta jatkuvaa kasvua.
 10. Kohtuus arvoonsa. Se on vapautta kulutusriippuvuuksista.

(lainattu Kohtuus Vaarassa-sivuilta)